Jdi na obsah Jdi na menu
 


Popis a fotografické ukázky z inseminace

19. 2. 2009

Popis inseminace včelích matek.

 
  Technická inseminace matek je metoda úplné kontroly páření, vzhledem k tomu, že můžeme využít sperma námi vybraných trubců, což u volně pářených matek není možné. Matky se inseminují ve věku pohlavní zralosti, tj. od 6. dne od vylíhnutí, nejlépe mezi 7 - 10. dnem. Mohou se inseminovat i matky starší 2 - 3 týdenní, ale je zde riziko, že tzv. přestárlé matky včely v chovných úlcích poškodí nebo dokonce zabijí. Je to proto, že úlky musí mít zamřížkovaná česna, aby se matkám zamezila možnost výletu a tím i možnost volného spáření. Včely nutí tyto přestárlé matky k snubnímu letu a chovají se k nim agresivně.
   U nás se vyrábí inseminační přístroj vyvinutý ing. Vladimírem Veselým v r. 1961. Od té doby byl několikrát modifikován. Vyrábí se i přístroj s velkokapacitním adaptérem, kde lze nasát sperma, např. pro 10 -12 matek najednou.
 
   Vlastní inseminaci lze rozdělit na dvě základní části, tj. odběr spermatu trubcům a vlastní inseminaci matek.
   Odběr spermatu trubcům: Sperma se odebírá trubcům pohlavně zralým, nejlépe asi čtrnáctidenním tak, že se zmáčknutím hruníku a zadečku mezi palcem a ukazováčkem donutí k ejakulaci. Výhodnější je využít narkózy v parách chloroformu, zejména, máme-li trubce nestejného stáří. Narkóza donutí k erekci pouze pohl. zralé trubce. Ejakulaci pak vyvoláme výše uvedeným způsobem. Sperma pak pod binokulárním mikroskopem opatrně nasajeme.do zúžené zabroušené kapiláry, tzv.inseminační jehly.Tento úkon vyžaduje značnou dávku zručnosti, protože musíme odebrat pouze sperma, bez příměsi kousků hlenu, který by nám mohl v lepším případě ucpat jehlu, v tom horším může uhynout později matka. Některé jehly bývají i kalibrované, takže můžeme snadno odměřit dávku. Ta se pohybuje v rozmezí 8 - 10 mm3 na jednu matku. Toto množství lze odebrat přibližně od 8 až 15 trubců, záleží.na objemu spermatu, jež poskytují. Při odběru dbáme na zvýšenou hygienu. Dochází totiž.k častému kálení trubců a mohlo by dojít ke kontaminaci spermatu nebo částí přístroje, jež přicházejí do styku s matkou(držák matky), zejména však s jejími genitáliemi(inseminační jehla a háčky pro rozevření matky.
  Vlastní inseminace: Je dobré nejprve si všechny matky, které plánujeme inseminovat,zaklíckovat a ponechat zavěšené v úlcích, zejména při větším množství.
   Vychycenou matku pomocí náběhu dopravíme do držáku matky tak, aby směřoval její zadeček směrem k zúženému otvoru. Do otvoru směrem k hlavičce vsuneme narkotizační zátku, kterou matku zároveň zafixujeme tak, aby z protějšího otvoru vyčnívaly tři poslední zadečkové články. Matku obtéká plynný CO2. Ten se přivádí narkotizační zátkou.Po znehybnění ji vsuneme do držáku na ins. přístroji tak, aby její zadeček směřoval šikmo vzhůru směrem doprava, v poloze na zádech. Pod binokulárním mikroskopem, přibližně při patnáctinásobném zvětšení matku rozevřeme pomocí ventrálního(levého) a žihadlového (pravého) háčku. Do matky vsuneme hrot inseminační jehly tak, abychom překonali poševní chlopeň. Tento úkon je nejobtížnější fází inseminace a vyžaduje zručnost a cvik. Do pochvy není vidět a může snadno dojít k poškození matky, protože tkánˇ je velice jemná. Při sebemenším poškození dojde k vykrvácení(hemolymfa neobsahuje krevní destičky a proto se nesráží) a je nevratné. Poté pomalu vytlačíme dávku spermatu do matky. V případě, že jsme nepřekonali chlopeň, sperma při vytlačování proudí ven. Po osemenění se matka uvolní.V narkóze setrvá 2,5 - 3 min(nekteré prameny uvádějí delší dobu). Přibližně po pěti minutách je matka plně při smyslech. Po osemenění matku vrátíme zpět do klícky a zavěsíme zpět.do jejího úlku.
   Následující den po inseminaci je nutné provést druhé narkózy, opět CO2 v trvání 1 - 2 min. Po druhých narkózách necháme matky osvobodit včelami z vyjídací klícky. Druhá narkóza je důležitá pro zdárné rozkladení matky. První matky se rozkládají již za několik dní, většina do 10 dnů. Česna u chovných úlků musí zůstat zamřížkována do rozkladení matky, nejlépe až do jejího odebrání. U technické inseminace je úspěšnost vyšší než u volně pářených matek, kde se pohybují ztráty od 20 do 50 %.

 

 

Polní laboratoř přímo na stanovišti

Obrazek

 Kompletní inseminační aparatura

Obrazek

 Přístroj je připraven k inseminaci

Obrazek

Velkokapacitní pumpička 

Obrazek

Posuvný adaptér 

Obrazek

 Ventrální a žihadlový háček, uprostřed je hrot inseminační jehly

Obrazek

Narkotizační přístroj s tlakovou bombičkou CO2 

Obrazek

 Stařičký binokulár

Obrazek

V chloroformových parách dochází u pohlavně dospělých trubců k erekci 

Obrazek

 Penis trubce v detailu, ve fázi erekce

Obrazek

Trubec ve fázi ejakulace. Na hrotu penisu je vidět sperma 

Obrazek

Na hrotu penisu je patrné mramorování spermatu

Obrazek

 Odběr spermatu inseminační jehlou

Obrazek

 Dávka spermatu pro jednu matku, cca 10 mm3!

Obrazek

 Říjné matky, právě odebrané ze včestva, v plástečkových boxech, připravené k inseminaci

Obrazek

 Matka je fixována v náběhu v atmosféře CO2

Obrazek

 Žihadlový aparát matky

Obrazek

 Matku je nutno před zavedením jehly rozevřít

Obrazek

Poševní vchod matky 

Obrazek

Celkový pohled na zavedenou inseminační jehlu 

Obrazek

Inseminační jehla zavedená do pochvy 

Obrazek

 Aplikace spermatu do matky

Obrazek

Kapka spermatu v poševním vchodu matky po vysunutí inseminační jehly 

Obrazek

 Matka je těsně po inseminaci ještě v narkóze

Obrazek

Matka, probraná z narkózy je ošetřošována dělnicemi 

Obrazek

Každou matku provázejí pečlivé záznamy 

Obrazek